ביטוח חיים ריסק

ביטוח למקרה מוות אשר מקנה פיצוי בסכום חד פעמי למוטבים של מבוטח שנפטר, מסיבה כלשהי, במהלך תקופת הביטוח. כדי להבטיח את ביטחונם הכלכלי של בני משפחתכם היקרים לכם מכל, במקרה מוות חלילה, עליכם לדאוג לבטח את עצמכם מבעוד מועד בביטוח חיים בסכום ראוי שישמור על רמת חייהם של בני משפחתכם כפי שהייתה ערב קרות המקרה.

מדוע חשוב לעשות ביטוח ריסק חיים?
במקרה מוות חלילה, עלינו לדאוג לביטחונם הכלכלי של בני משפחתנו היקרים לנו מכל.
ביטוח ריסק חיים בסכום ראוי ידאג לשמור על רמת חייהם כפי שהייתה ערב קרות המקרה.
ביטוח המבטיח תשלום פיצוי חד פעמי למוטבים במקרה מוות של המבוטח מכל סיבה שהיא, פיצוי שניתן למוטבים בנוסף לכל פיצוי כספי אחר מכל גורם אחר.

דאג לבטח את עצמך למען היקרים לך

פוליביט סוכנות לביטוח בע"מ דואגת לביטחון בני משפחתך במקרה של מוות חלילה – דאג לבטח את עצמך למען עתיד כלכלי בטוח ושקט של משפחתך.