מהו ביטוח דירה?

הדירה שלנו היא לרוב הנכס היקר ביותר שנרכוש בימי חיינו. הדירה חשופה יומיום לנזקים כגון: שריפה, התפוצצות בלון גז, התלקחות, פריצה, גניבה, רעידת אדמה, שיטפון ונזקי טבע, נזקי מים וצנרת, אבדן תכשיטים וכו’. למרבה הצער, דירות ניזוקות מדי יום והנזקים עלולים להיות כבדים ביותר.
ביטוח דירה מקנה הגנה מפני כל נזק רכוש שעלול לקרות, וכולל גם ביטוח אחריות חוקית כלפי נזקים שנגרמו לצד שלישי – נזקי גוף ונזקי רכוש, וביטוח חבות המעבידים כלפי המועסקים על ידכם בדירה.

אילו סוגי ביטוח דירה קיימים?

ביטוח מבנה – מכסה נזקים למבנה הדירה ולצמודי המבנה כגון: דלתות, חלונות, ארונות קיר, ארונות מטבח, מזגנים ופרקט. ניתן לרכוש ביטוח מבנה גם עבור מבנה שאינכם מתגוררים בו.
כמו כן, ניתן לרכוש כיסוי לערך קרקע במקרה של נזק כללי שבעקבותיו לא ניתן לשקם את המבנה.

ביטוח תכולה – מגן על כל הרכוש הנמצא בתוך הבית בכל אחד ממקרי הביטוח המצוינים לעיל. שווי התכולה נקבע ע”י סוקר אשר נשלח מטעם חברת הביטוח.
במסגרת ביטוח תכולה, ניתן לבטח גם רכוש השייך לכם ומצוי במבנה שאינו בבעלותכם.

פוליביט סוכנות לביטוח בע"מ דואגת למבוטחיה לבנות את עתידם בצורה הבטוחה ביותר תוך טיפול אישי בכל תביעה – דאג לבטח את רכושך למען עתיד בטוח ושקט.

מדוע חשוב לעשות ביטוח דירה?

 עבור מרביתנו רכישת הדירה היא העסקה הגדולה והמשמעותית ביותר שנבצע במהלך חיינו. בין אם אתם רוכשים את הדירה מכספכם או אולי עם קצת עזרה מההורים, או אפילו אם אתם בני מזל וכבר בעלי בית משלכם – רצוי שתדאגו לבטח את הנכס היקר לכם מכל!