מהו ביטוח בריאות?

ביטוח הבריאות שיש לכולנו בקופת החולים אינו נותן מענה מלא כשמדובר בטיפולים מיוחדים כגון: ניתוחים, השתלות, טיפולים רפואיים בחו”ל, תרופות יקרות שלא בסל הבריאות ועוד. ביטוח בריאות פרטי הוא הדרך היחידה להבטיח כיסוי לטיפול רפואי בכל אותם מקרים שאינם מכוסים על ידי מערכת הבריאות הציבורית והביטוחים המשלימים – תרופות שאינן בסל הבריאות, ניתוחים בארץ ובחו”ל, השתלות בארץ ובחו”ל ועוד מגוון גדול של טיפולים למגוון גדול של סיכונים.

מדוע חשוב לעשות ביטוח בריאות?

 

פוליסת ביטוח הבריאות מעניקה כיסוי לניתוחים בארץ הכוללת שיפוי לכל ההוצאות הרפואיות הנדרשות לביצוע ניתוחים בישראל לרבות שכר מנתח, שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, שתלים והוצאות אשפוז, שיפוי בשל טיפול מחליף ניתוח וגם שיפוי לטובת התייעצויות עם רופא מומחה, בנוסף, פוליסת ביטוח בריאות מעניקה כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות שעלותן יכולה להגיע לעשרות אלפי שקלים בחודש, תרופות הכלולות בסל הבריאות אך אינן מוגדרות בהתוויה הרפואית לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח – תרופות אונקולוגיות והמטולוגיות, וכמו כן,  פוליסת ביטוח בריאות המעניקה כיסוי להשתלות איברים וטיפולים מיוחדים בחו”ל וכוללת את הכיסויים הבאים: הבאת מומחה רפואי לישראל, טיפולי המשך שאינם ניתנים לביצוע בישראל והטסה רפואית מיוחדת לחו״ל.